Flåte håndtering

Mobilitetspartner

Der det trengs, når det trengs!

Mobilitetsservice der det trengs, når det trengs.
Vi sørger for effektiv drift og gode vedlikeholdsrutiner.

BIlvask med steam for bedrifters bilflåter.
Ansatte

Vi er tilgjengelig for bedrifter som har større bilflåter, med et behov for oppfølging og vedlikehold.

Renhold og rutinemessig sjekk av bilen gir stor verdi og kvalitet for både bruker og bedrift.

Typiske kunder er leasingselskaper, bildelingstjenester, næringsparker og bedrifter med stor bilpark.

Vi har gode rutiner med oppfølgning og rapportering, som gir hver bil god og transparent  historikk.

Profesjonell bilvask
Scroll to Top