Klargjøring av bil for utleie

Klargjøring av bil for utleie

Typiske kunder er leasingselskaper, bildelingstjenester, næringsparker og bedrifter med større bilflåter. Fellesnevneren er at disse kundene ønsker rene og fine biler slik at deres kunder opplever dem som profesjonelle og ryddige. 

Shine sørger for effektivisering av drift/vedlikehold for våre kunder sin bilpark. Målet er å spare kunden for tid til rengjøring og kontroll/sjekk av bilen. I tillegg til vask og sjekk av bilen kan vi gjøre enkle serviceoppdrag som påfylling av spylervæske, olje, ad blue etc.

Vi har innarbeidet gode rutiner for rapportering slik at hver bil har en god historikk som er transparent. Vi tar bilder av hver jobb og gir skriftlig tilbakemelding etter behandling av hver enkelt bil.

Dette kan være en stor fordel for våre kunder å ha dokumentasjonen på plass ved evt. videresalg av bilene.