Steam sørger for desinfisering

Når flere deler bil, kan det raskt bli bakterier og skitt i bilen. Med steam får du en bil som blir grundig rengjort – og i tillegg sterilisert! Les mer her.